Bijzonder Weer/ Special Weather

Dag & Datum: Maandag 02-1-2006
Day & Date: Monday 02-01-2006

Op deze pagina worden gegevens van bijzonder weer zoals onweer, sneeuw, storm enzovoort weergegeven als aanvulling op het dagelijks weer. Deze pagina wordt uiteraard alleen bijgewerkt als er zich bijzonder weer voor doet.

On this page you can find data on special weather like thunderstorms, hail, snow et cetera, as supplement of the daily weather data. This page will only be updated whenever there is special weather, of course.

 

Weer / Weather

Meting/ Measurement

Ja/nee yes/no

Tijd/Time

IIJzelIJjzel/
Sneeuw/Snow

/

nee/no

00.00 uur/h

IJzel/Glazed frost

/

nee/no

00.00 uur/h

Hagel/ Hail

/

nee/no

00.00 uur/h

Mist/ Fog

/

nee/no

00.00 uur/h

Onweer/ Thunder Storm

/

nee/no

00.00 uur/h

Storm/ Storm > 7 Bf

/

nee/no

00.00 uur/h

Optische Verschijnselen:/Optic Phenomenons:
Regenboog/ Rainbow

/

nee/no

00.00 uur/h

  

 

You will need a Java-enabled browser to see the lightning applet.

 

 

<< Terug naar Dagelijks/ Back to daily